Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου, 2023
3.8 C
Athens

Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής: Η μετάνοια είναι ανεκτίμητο δώρο για τον άνθρωπο

Ο Γέρων Ιωσήφ είδε όλο το βάθος του παλαιού ανθρώπου και με πολύ κόπο και προσευχή καθάρισε τον εαυτόν του και όλη η ζωή του είναι ένα παράδειγμα μιμήσεως, για κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται για τη σωτηρία της ψυχής του.


Παραπονείται μάλιστα, ότι δεν φροντίζουμε για το εσωτερικό της ψυχής και γράφει:

«Η σημερινή κατάστασις των πολλών περιωρίσθη εις ένα τύπον εξωτερικόν. Πέραν τούτου δεν υπάρχει φροντίδα και μέριμνα διά το εσωτερικόν της ψυχής, όπου συνίσταται το παν· όπου ενώνεται ο υλικός με τον άυλον, ο άνθρωπος με τον Θεόν, κατά το εγχωρούν εις την χωματώδη μας φύσιν. Τούτο είναι το πολύ ωραίον και το πάνυ καλόν. Άλλα πάντες το αποφεύγομεν. Πάντες τα νώτα στρέφομεν. Καθότι απαιτείται αγών».

Εις τον αγώνα αυτόν του ανθρώπου, για να υπάρξουν τα ανάλογα αποτελέσματα, πρέπει να συνεργήσει η χάρις του Θεού και η προαίρεση του ανθρώπου: «θα λυώση ως κηρός ο παλαιός άνθρωπος. Και όπως ο σίδηρος, όταν εμβαίνη εις την φωτιά, ξεκολλάει και πέφτει η σκουριά, όπου έχει επάνω, έτσι γίνεται και εις τον άνθρωπον. Έρχεται κατ’ ολίγον η χάρις και μόλις πλησίαση εις τον άνθρωπον αναλύει ως κηρός. Και δεν γνωρίζει εις αυτήν την στιγμήν ο άνθρωπος τον εαυτόν του, ενώ όλος είναι πολυόμματος νούς και διαυγέστατος. Όμως εις αυτήν την υπερφυή ενέργειαν δεν ημπορεί να ξεχωρίση τον εαυτόν του, διότι ενούται με τον Θεόν. Και τότε πίπτει η σκουριά. Αφαιρείται η σφραγίδα. Αποθνήσκει ο παλαιός άνθρωπος. Αφαιρείται το μητρικόν αίμα. Ανακαινούται το φύραμα.

Και δεν αλλάζει κατά το σώμα ο άνθρωπος, αλλά τα φυσικά προτερήματα και χαρίσματα του ανθρώπου, αυτά φωτίζει, ενδυναμεί και ανακαινίζει η χάρις. Και ζωογονείται ο πάλαι Αδάμ, ο πλασθείς κατ’ εικόνα Θεού».

Όποιος αξιωθή να ιδή την άβυσσον των πταισμάτων της ψυχής του θρηνεί από το φρικτόν αυτό θέαμα. Εκ της οράσεως της καταστάσεως αυτής προέρχεται η μετάνοια, η επίγνωσις του εαυτού μας, η αληθινή ταπείνωσις και ο φόβος του Θεού. Όλα αυτά είναι δωρήματα της Χάριτος του Θεού.

Εφ’ όσον δεν υπάρχει η επίγνωσις του αμαρτωλού εαυτού μας θεραπεία δεν υπάρχει. Από την στιγμήν όμως που ο νούς γίνεται θεωρός αυτού του σκότους της ψυχής αρχίζει να λειτουργή η ταπείνωσις και μαραίνεται η ρίζα της αμαρτίας, δηλαδή η υπερηφάνεια.

Η υπερηφάνεια είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Βάσις και θεμέλιο, κατά τους αγίους Πατέρας, της πνευματικής ζωής είναι η υπακοή, διότι αυτή χαρίζει την ταπεινοφροσύνη. Είναι αδύνατον χωρίς υπακοή η ψυχή να απαλλαγή από τα πάθη της οιήσεως, της κενοδοξίας και της υπερηφάνειας.

Η μετάνοια είναι ανεκτίμητο δώρο για τον άνθρωπο. Είναι το καλύτερο φάρμακο για την αποκατάσταση της ψυχικής υγείας του ανθρώπου.

Ο Γέρων Ιωσήφ είναι πρακτικότατος διδάσκαλος, βιαστής και απαράμιλλος συνεχιστής όλης αυτής της Νηπτικής παραδόσεως, της κρυπτής εργασίας που επιτελεί ο νούς εγκλειόμενος στην ψυχή. Να πως ερμηνεύει αυτή την κατάσταση της ψυχής και του νού. «Ο νούς είναι ο οικονόμος της ψυχής, όπου κουβαλά τροφήν – ο,τι τον δώσης εσύ. Λοιπόν όταν έχη ειρήνην και τον δίδεις ο,τι καλόν θέλει, αυτός τα κατεβάζει εις την καρδίαν. Πρώτον καθαρίζει αυτός από όσας προλήψεις κατείχετο εις τον κόσμον. Ξεθολώνει από του βίου τες μέριμνες και λέγοντας την νοεράν προσευχήν τελείως παύει ο μετεωρισμός. Και τότε καταλαμβάνεις ότι εκαθαρίσθη. Διότι πλέον δεν κινείται εις τα ακάθαρτα και πονηρά, όπου είδεν η ήκουσεν εις τον κόσμον.

Μετά αυτός διά της ευχής, εισερχόμενης και εξερχομένης στην καρδία, καθαρίζει δρόμο και εκβάλλει κάθε πικρία, αισχρότητα, ακαθαρσία από αυτήν. Στήνει πόλεμο ο νούς προς τα πάθη και τους δαίμονες, που εγείρουν αυτά, που τόσα έτη φωλίαζαν σε αυτή και κανείς δεν τους ήξερε ούτε τους έβλεπε.

Τώρα όμως που ο νούς έλαβε καθαρότητα -την αρχαία στολή του- τους βλέπει και ως κύων γαυγίζει, υλακτεί, μάχεται μετ’ αυτών ως κύριος και φύλαξ όλου του διανοητικού μέρους».

Είναι μεγάλη αλήθεια αυτό το οποίο μας αποκαλύπτει ο Γέρων Ιωσήφ. Ο νούς κύριος και φύλαξ όλου του διανοητικού μέρους της ψυχής. Αυτή η προσοχή, η νηπτική ικανότητα του νού, χαρίζει σε αυτόν μεγάλη απλότητα και καθαρότητα. Ο νούς γυμνός από κάθε νόημα. Αφού είναι ελεύθερος από κάθε λογισμό, τότε και η θεία χάρις επαναπαύεται, για να έλθει να σκηνώσει σε αυτόν, διότι τίποτε δεν υπάρχει ευάρεστο στο Θεό, όσον ο καθαρός λογισμός.

Ο Γέρων Ιωσήφ με πολλή σαφήνεια περιγράφει πως ο νούς με την ευχή καθαρίζει τη ψυχή από τις συγκαταθέσεις των εμπαθών λογισμών: «Κρατών ως όπλον το όνομα Ιησούς μαστίζει τους πολεμίους, άχρις ότου τους βγάλη όλους απ’ έξω, τριγύρω στο περικάρδιον· και υλακτούσιν και αυτοί ως άγριοι κύνες. Ο δε νούς αρχίζει να καθαρίζη την βρώμαν και όλην την ακαθαρσίαν, όπου είχον μολύνει οι δαίμονες με τας συγκαταθέσεις όπου είχομεν κάμει εις ο,τι κακόν και εφάμαρτον… Και όλο αγωνίζεται να ρίχνη έξω τες βρώμες, όπου αυτοί διαρκώς ρίχνουν μέσα. Έπειτα ως οικονόμος φέρει τροφάς αρμόζουσας προς φωτισμόν και υγείαν ψυχής».

Και συνεχίζει τη θαυμάσια διδασκαλία του: «Εις όλα αυτά συνεργεί η χάρις η καθαρτική. Σκεπάζεται ο αγωνιζόμενος ως υπό σκιάν υπό την σκέπην της υπακοής. Φρουρε

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

Θυμός και οργή

Δυο πράγματα κι εσύ ν’ αποφεύγεις: Να μη θεωρείς τον εαυτό σου άξιο για επαίνους και να μη νομίζεις κανέναν κατώτερό σου. Με τον...

Δολοφονία 46χρονου στο Σταθμό Λαρίσης

Άγρια δολοφονία 46χρονου από το Πακιστάν σημειώθηκε στην περιοχή του Σταθμού Λαρίσης στο κέντρο της Αθήνας. Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε δεμένος στα πόδια ενώ έφερε...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 5 Φεβρουαρίου 2023 – Αγία Αγάθη

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ/ 10 – 14 – 10 Άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το ιερόν προσεύξασθαι, ο εις Φαρισαίος και ο έτερος τελώνης. 11 ο...

Η προσευχή είναι μεγάλο όπλο

Αποφθέγματα Πατέρων της Εκκλησίας για την προσευχή. Έχουμε ανάγκη από όπλα, και είναι μεγάλο όπλο η προσευχή. Όπως η όραση είναι ανώτερη από όλες τις...
Στη φυλακή ο 62χρόνος ο οποίος κατηγορείται για τη σεξουαλική κακοποίηση του 15χρόνου

Στη φυλακή επιστρέφει ο πρώην ντράμερ των Πυξ Λαξ Γ. Γιαννόπουλος

Στη φυλακή επιστρέφει, στην οποία άλλωστε βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος για άλλη υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανηλίκων, ο πρώην ντράμερ των Πυξ Λαξ Γ. Γιαννόπουλος,...

Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης: Η αδιαφορία για τον Θεό φέρνει αδιαφορία και για όλα τα...

ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ: – Τι είναι αυτό πού ακούγεται; – Αεροπλάνο, Γέροντα! – Κλείσε το παράθυρο, µην µπει µέσα! Έτσι πού είναι παλάβωσε o κόσµος,...

Λουκέτο σε βενζινάδικο που διέθετε παράνομα στην αγορά καύσιμα αξίας 18 εκ. ευρώ

Λουκέτο μπήκε σε πρατήριο βενζίνης στην ευρύτερη περιοχή της Οινόης Αττικής, από τους ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Στελέχη της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων Αττικής,...

Βρείτε μας

7,826ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,246ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης: Η αδιαφορία για τον Θεό φέρνει αδιαφορία και για όλα τα άλλα

ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ: – Τι είναι αυτό πού ακούγεται; – Αεροπλάνο, Γέροντα! – Κλείσε το...

Άγιος Αντώνιος: Tο μυστήριο με την ταφή του

Σημαντική γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα Τρίτη 17 Ιανουαρίου καθώς είναι του Αγίου Αντωνίου. Ο...

Άγιος Παΐσιος: Οι πειρασμοί ωφελούν πολύ

Ο Θεός έχει αφήσει ελεύθερους, εκτός από τους ανθρώπους, και τους δαίμονες, μία που...

Ποιος είναι ο «Έλληνας» Άγιος Βασίλης που αντί για δώρα φέρνει την καλοχρονιά;

Ο Άγιος Βασίλης είναι σίγουρα ο αγαπημένος Άγιος των παιδιών. Η εικόνα μάλιστα του...