Απολυτίκιο της ημέρας: Άγιος Σίλβεστρος Πάπας Ρώμης (βίντεο)

81

Άγιος Σίλβεστρος Πάπας Ρώμης
Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.

Στολὴν ἐνδυσάμενος, ἱεραρχίας πιστῶς, ἀμέμπτως ἱέρευσας, τῷ ἐπὶ πάντων Θεῶ, Πατὴρ ἡμῶν Σίλβεστρε· ἔχων γὰρ πολιτείᾳ, συνεκλάμποντα λόγον, θαύμασιν ἐβεβαίους, εὐσεβείας τὴν δόξαν, δι’ ἧς οὐρανίου δόξης, ὤφθης συμμέτοχος.

Διαβάστε επίσης:  Διακοπή δρομολογίων του ΗΣΑΠ από Αττική ως Ομόνοια λόγω βλάβης