Κυριακή, 16 Ιουνίου, 2024
31.1 C
Athens

Δήμος Αθηναίων: Οκτώ ψηφιακές παρεμβάσεις που θα διευκολύνουν την καθημερινότητα

Στην επόμενη φάση περνά από σήμερα ο ψηφιακός μετασχηματισμός της πρωτεύουσας, μετά την έγκριση του προγράμματος των έργων που υπέβαλε ο δήμος Αθηναίων στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και θα χρηματοδοτηθούν με 19,8 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Συνολικά οκτώ εμβληματικά προγράμματα που σχεδιάστηκαν από τον δήμο Αθηναίων μέσω της Αναπτυξιακής Εταιρείας Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ (ΔΑΕΜ) και εκπονήθηκαν ως υποέργα, περιλαμβάνονται στο τεχνικό δελτίο που εγκρίθηκε από το αρμόδιο υπουργείο, στο πλαίσιο του προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης για χρηματοδότηση 17 δήμων της χώρας με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων.

Τα ψηφιακά έργα τα οποία υπέβαλε ο δήμος Αθηναίων αφορούν στο σύνολο της λειτουργίας της πόλης και στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επαγγελματιών σε τομείς όπως η καθαριότητα, η λειτουργία των σχολικών μονάδων, η αστυνόμευση στο εμπορικό τρίγωνο κ.ά.

Η επόμενη μέρα για την ψηφιοποίηση της πόλης

Ειδικότερα, τα 8 προγράμματα που θα οδηγήσουν τον δήμο Αθηναίων στη μετάβασή του στη νέα ψηφιακή εποχή και στη διευκόλυνση των πολιτών σε μία σειρά από τομείς είναι:

1. Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Υποδομών Καθαριότητας του δήμου Αθηναίων

Με στόχο την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του δήμου στη διαχείριση του στόλου των οχημάτων, των μηχανημάτων και του προσωπικού στον τομέα της καθαριότητας, το έργο προβλέπει τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Μεταφορικού Έργου και Υποδομών Καθαριότητας. Μέσω ευφυών συστημάτων αισθητήρων IoT και τεχνολογιών μηχανικής μάθησης (παρακολούθηση πληρότητας κάδων, βελτιστοποίηση δρομολογίων, δημιουργία προφίλ κλπ) στόχος είναι να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων.

2. Ψηφιακό Εποπτικό Κέντρο Επιχειρήσεων

Με τη δημιουργία ενός Ψηφιακού Εποπτικού Κέντρου Επιχειρήσεων, που θα αποτελεί την επιτελική συντονιστική δομή του δήμου για τον συντονισμό του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρησιακών υποδομών, ο δήμος Αθηναίων θα αξιοποιήσει τις δυνατότητες που παρέχουν οι σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις, ώστε να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα τους δημόσιους χώρους που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, με στόχο να μειώσει τα συμβάντα σε ευαίσθητους χώρους, όπως τα σχολικά συγκροτήματα.

Το Ψηφιακό Εποπτικό Κέντρο Επιχειρήσεων θα λαμβάνει πληροφορίες από διάφορες πηγές και κανάλια επικοινωνίας, τις οποίες θα επεξεργάζεται και θα προωθεί προς επίλυση στις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου, καθώς και στο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων της δημοτικής αστυνομίας και της Ελληνικής Αστυνομίας.

3. Ψηφιακές Υπηρεσίες Έξυπνης Γειτονιάς

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα SmartSpace, ένας έξυπνος χώρος, σε κάθε μια από τις 129 γειτονιές της Αθήνας. Μέσω των αισθητήρων και των συστημάτων που θα εγκατασταθούν, κάθε γειτονιά θα αποτελέσει έναν έξυπνο κόμβο συλλογής και διάθεσης δεδομένων σχετικά με τη ζωή στην πόλη. Οι εφαρμογές που θα υλοποιηθούν θα αφορούν δεδομένα όπως οι περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε «έξυπνη γειτονιά», ενώ παράλληλα θα αναπτυχθούν εφαρμογές και εργαλεία συμμετοχικότητας και υποβολής προτάσεων των δημοτών και των κατοίκων για τη συν-διαμόρφωση των πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων σε θέματα καθημερινότητας.

4. Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Μικροκινητικότητας και Σταθμών Φόρτισης

Σκοπός είναι η δημιουργία ενός αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος που θα δίνει στους πολίτες την ευχέρεια να παραλάβουν και να χρησιμοποιήσουν ένα ηλεκτρικό/συμβατικό ποδήλατο ή ηλεκτρικό σκούτερ για το χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος, επιστρέφοντάς το σε κάποιο από τα σημεία στάθμευσης τα οποία θα είναι εγκατεστημένα σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου. Το σύστημα θα επιτρέπει την αυτόματη διάθεση χωρίς την παρουσία προσωπικού, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης με πληρωμές μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας.

5. Προσωποποιημένος Πολιτο-κεντρικός «Πανόπτης» πόλης

Το πληροφοριακό σύστημα που θα προκύψει, θα αποτελεί ένα ψηφιακό ευρετήριο για το σύνολο των υπηρεσιών του δήμου και των νομικών του προσώπων. Μέσω χρήσης τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης θα είναι σε θέση να καθοδηγήσει τον πολίτη τόσο σε απλά όσο και σε πιο σύνθετα ζητήματα καθημερινότητας που αφορούν τον δήμο. Ο προσωποποιημένος πολιτο-κεντρικός «Πανόπτης» πόλης θα διασυνδέεται με όλα τα κεντρικά συστήματα διαχείρισης δεδομένων, παροχής ψηφιακών υπηρεσιών, έκδοσης πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, διοικητικών πράξεων και αποφάσεων, καθώς και με συστήματα των νομικών προσώπων του δήμου που παρέχουν υπηρεσίες προς δημότες και επιχειρήσεις.

6. Αναβάθμιση Δικτυακών Υποδομών Υπερ-υψηλών ταχυτήτων και Υποδομών Disaster Recovery

Στόχος, μέσω της συγκεκριμένης παρέμβασης, είναι η αναβάθμιση και επέκταση των υφιστάμενων δικτυακών ευρυζωνικών υποδομών της πόλης. Το έργο περιλαμβάνει -εκτός από την επέκταση του δικτύου οπτικών ινών για τη διασύνδεση κομβικών κτιρίων και υπηρεσιών του δήμου- την ανάπτυξη υποδομών Disaster Recovery για το κέντρο δεδομένων του δήμου, την ενίσχυση των συστημάτων ασφαλείας και αποτροπής κυβερνοεπιθέσεων, καθώς και την ανάπτυξη ενός ενοποιημένου σύγχρονου ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου υψηλών ταχυτήτων που θα καλύπτει τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό κτιριακών υποδομών και υπηρεσιών του δήμου. Τέλος, μέσω του έργου προβλέπεται η επέκταση του δικτύου LORAWan του δήμου, με σκοπό την επίτευξη κάλυψης στο 100% της έκτασής του.

7. Ολοκληρωμένο Σύστημα Εξοικονόμησης Πόρων Σχολικών Κτιρίων και Υποδομών

Στόχος του έργου είναι η παρακολούθηση και καταγραφή των καταναλώσεων ενέργειας, των υδρομέτρων και των καταναλώσεων καυσίμων στα σχολικά κτίρια του Δήμου Αθηναίων, ώστε να μπορούν να ληφθούν οι απαραίτητες ενέργειες για την εξοικονόμηση πόρων. Παράλληλα, θα αναπτυχθούν εφαρμογές mobile app για την εξοικείωση της μαθητικής κοινότητας με καλές πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας μέσω τεχνικών gamification.

8. Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης Οχημάτων και Αστυνόμευσης στο Εμπορικό Τρίγωνο και σε πεζόδρομους της Αθήνας

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος Ελεγχόμενης Πρόσβασης Οχημάτων σε πεζόδρομους του δήμου Αθηναίων με συστήματα βυθιζόμενων μπαρών, συστήματα αναγνώρισης πινακίδων, ηλεκτρονικές πινακίδες ενημέρωσης κοινού και τα απαραίτητα λογισμικά επιτήρησης και διαχείρισης των περιοχών ελεγχόμενης πρόσβασης.

Το έργο του δήμου στον τομέα της ψηφιοποίησης έως σήμερα

Την τελευταία τριετία, με την πανδημία να έχει λειτουργήσει ως επιταχυντής, ο δήμος Αθηναίων έχει καταγράψει σημαντικά βήματα προόδου στον τομέα της ψηφιοποίησης. Ήδη, μέσω της ΔΑΕΜ έχει ψηφιοποιηθεί περισσότερο από το 75% των υπηρεσιών του δήμου και ως το τέλος του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση του συνόλου των υπηρεσιών. Αυτό σημαίνει ότι οι δημότες και επαγγελματίες της Αθήνας εξυπηρετούνται χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς αναμονή σε ουρές, εύκολα και γρήγορα, μέσω υπολογιστή ή τάμπλετ, με απλή χρήση κωδικών Taxisnet, σε μία σειρά από σημαντικές υπηρεσίες, όπως η χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ, η έκδοση κάρτας δακτυλίου, η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, το άνοιγμα οικογενειακής μερίδας, η μεταδημότευση, το μητρώο αρρένων, η έκδοση άδειας λειτουργίας καταστημάτων κ.ά.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα, μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων έχουν εξυπηρετηθεί περισσότερες από 253.000 αιτήσεις και έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα περισσότεροι από 190.000 χρήστες.

Συνάντηση Μπακογιάννη – Πιερρακάκη

Σήμερα, στο δημαρχείο της πόλης, ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, είχε συνάντηση εργασίας με τον υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη, παρουσία του αντιδημάρχου Ψηφιακής Μετάβασης και Παιδείας, Νικόλα Βαφειάδη, και του διευθύνοντα συμβούλου της ΔΑΕΜ, Δημήτρη Σταμάτη.

«Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω συνολικά το έργο το οποίο έχει γίνει στον δήμο Αθηναίων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Είναι μια σπουδαία δουλειά και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είμαστε αρωγοί της μέσω των “Έξυπνων Πόλεων”. Ο τρόπος με τον οποίο ο δήμαρχος και οι συνεργάτες του έχουν σχεδιάσει το την αξιοποίηση του προγράμματος αυτού είναι πραγματικά καινοτόμος» τόνισε, μετά τη συνάντηση, ο κ. Πιερρακάκης.

Από την πλευρά του, ο κ. Μπακογιάννης, σημείωσε πως «η Αθήνα όχι μόνο συμμετέχει στην πολύ μεγάλη εθνική προσπάθεια για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά και πρωτοπορεί. Θέλουμε να χτίσουμε έναν δήμο με περισσότερη τεχνολογία και λιγότερη γραφειοκρατία. Θέλουμε έναν δήμο ο οποίος να μιλάει με δύο “κλικ” και να λέει “καλημέρα”. Σήμερα κάνουμε ένα πολύ μεγάλο βήμα με τη χρηματοδότηση για το πρόγραμμα έξυπνης πόλης. Θα ήθελα και δημόσια να πω ένα πολύ μεγάλο “ευχαριστώ” στον υπουργό για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε αναπτύξει από την πρώτη στιγμή».

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

Λέκκας: Υπάρχουν φόβοι για νέες πλημμύρες στη Θεσσαλία

Ο Ευθύμης Λέκκας μίλησε στον ΣΚΑΪ για τα έντονα καιρικά φαινόμενα και την πιθανότητα να πληγεί ξανά η Θεσσαλία, με καταστροφικές πλημμύρες, όπως τον Σεπτέμβριο του...

Η Φωτογραφία της ημέρας

Το Athens Pride 2024 τα είχε όλα - Μέχρι και υπερήφανα σκυλάκια! 16 Ιουνίου 2024

Τα Μερομήνια τρελάθηκαν: Ποιος καύσωνας; «Στις 22 με 26 του μήνα θα συμβεί κάτι...

Τι λένε τα Μερομήνια για το φετινό καλοκαίρι; Τι καιρός θα μας απασχολήσει; Μπορεί να έχουμε αναφερθεί στον τρελό καύσωνα που αναμένουμε όμως γύρω...

Σαν σήμερα 16 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Γεγονότα 1816: Κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στη βίλα του στη Γενεύη, ο Λόρδος...

Καιρός: Μπουρίνια, καταιγίδες, και άνοδος της θερμοκρασίας

Σήμερα, Κυριακή 16 Ιουνίου, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις. Τις θερμές ώρες της ημέρας οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν δίνοντας τοπικές...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα ;

Κυριακή 16 Ιουνίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Μνημόνιος, Τύχων, Τίχων.

Θεσσαλονίκη: Ξεκίνησε το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων στην πόλη – Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Ξεκίνησαν σήμερα νωρίς το πρωί και θα συνεχιστούν και αύριο, Κυριακή 16 Ιουνίου εργασίες στις οδούς Εγνατία και Κ. Καραμανλή, στο πλαίσιο  εκτεταμένου προγράμματος...

Βρείτε μας

7,826ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,245ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

Δήμος Αθηναίων: Επαναλειτουργούν από αύριο τα σχολεία

Αύριο Παρασκευή 14 Ιουνίου, όλοι οι Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, καθώς και όλες οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας...

Εκκενώθηκε κατάληψη κτηρίου του δήμου Αθηναίων στον λόφο του Στρέφη

Στην εκκένωση κτηρίου του δήμου Αθηναιών που τελούσε υπό κατάληψη στο λόφο του Στρέφη προχώρησαν το πρωί...

Δήμος Αθηναίων: Κλειστά νηπιαγωγεία και δημοτικά την Τετάρτη και την Πέμπτη λόγω καύσωνα

Κλειστά θα είναι αύριο Τετάρτη και μεθαύριο τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία στον...

Δήμος Αθηναίων: Ανοίγουν επτά κλιματιζόμενες αίθουσες για τον καύσωνα

Ο Δήμος Αθηναίων θα διαθέσει επτά κλιματιζόμενες αίθουσες για την προστασία των πολιτών λόγω του...