Ελληνόπουλα της Β.Ηπείρου τραγουδάνε

το αγαπημένο τραγούδι του Κωσταντίνου Κατσίφα.