Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας!

86
άχρηστη πληροφορία, Los Angeles,

Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας!

Ολόκληρο το όνομα του Los Angeles ήταν

El Pueblo de Nuestra Senora la Reina de los Angeles de Porciuncula.

Διαβάστε επίσης:  Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας!