Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας!

86
άχρηστη πληροφορία, κόκκαλο, γοφοί,

Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας!

Το κόκαλο των γοφών

είναι πιο σκληρό από το τσιμέντο.

Διαβάστε επίσης:  Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας!