Απολυτίκιο της ημέρας:Αγία Αναστασία η Ρωμαία, η Οσιομάρτυς (βίντεο)

316

Αγία Αναστασία η Ρωμαία, η Οσιομάρτυς
Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε

Ἀσκήσει ἐκλάμψασα ὥσπερ παρθένος σεμνή ἀθλήσεως αἵμασι τὴν τῆς ἁγνείας στολὴν ἐνθέως ἐφοίνιξας· ὅθεν, Ἀναστασία, ὡς ὁσία καὶ μάρτυς, χάριτας ἰαμάτων ἀποστράπτεις ἐν κόσμῳ πρεσβεύουσα τῷ Σωτῆρι ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

 

Διαβάστε επίσης:  Πειραιάς: Κατάσχεση κοτόπουλων σε αποθήκη