Απολυτίκιο της ημέρας:Αγία Θέκλα η Ισαπόστολος (βίντεο)

0
47

Αγία Θέκλα η Ισαπόστολος

Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.

Τοῦ Παύλου συνέκδημος, ὡς καθαρα τὴν ψυχήν, καὶ πρώταθλος πέφηνας, ἐν γυναιξὶν εὐκλεῶς, Χριστὸν ἀγαπήσασα, σὺ γὰρ τῆς εὐσέβειας, πτερωθεῖσα τῷ πόθῳ, ἤθλησας ὑπὲρ φύσιν, Ἰσαπόστελε Θέκλα διὸ σὲ ὁ Πανοικτίρμων νύμφην ἠγάγετο.

Διαβάστε επίσης:  Αφιερώστε δύο λεπτά και διαβάστε το: Ο Θεός πάντα σου δίνει ότι χρειάζεται!