Εύκαμπτες μπαταρίες που λειτουργούν με αλμυρό νερό

15

Στο μέλλον ίσως να λειτουργούν με ιδρώτα και δάκρυα.

 

Το άκαμπτο σχήμα των σημερινών μπαταριών ορίζει πολλές φορές και το design των συσκευών, ειδικά των μικρότερων. Ερευνητές όμως κατάφεραν να δημιουργήσουν όχι μόνο εύκαμπτες μπαταρίες, αλλά ταυτόχρονα μπαταρίες που μπορούν να λειτουργήσουν με αλμυρό νερό. Έτσι μπόρεσαν να τις διπλώσουν στη μέση εκατό φορές χωρίς να προκληθεί κάποια βλάβη, ενώ επειδή λειτουργούσαν με αλμυρό νερό ήταν πιο ασφαλείς από τα επικίνδυνα τοξικά χημικά των παραδοσιακών μπαταριών.

Οι εφαρμογές στα wearables είναι φυσικά εμφανείς, με το design τους να μην περιορίζεται πλέον και να μπορεί να λάβει όποιο σχήμα απαιτείται. Το γεγονός πως οι συσκευές θα τροφοδοτούνται με ενέργεια βασισμένη σε νατριούχα υγρά, σημαίνει πως στο μέλλον μπορεί να δούμε wearables που φορτίζουν τις μπαταρίες τους με τον ιδρώτα ή τα δάκρυά σας.