Απολυτίκιο της ημέρας: Άγιοι Θύρσος, Λεύκιος και Καλλίνικος (βίντεο)

158

Άγιοι Θύρσος, Λεύκιος και Καλλίνικος

Ἦχος γ’. Τὴν ὡραιότητα.

Tὴν ἑξαστέλεχον μαρτύρων φάλαγγα, ᾀσμάτων ἄνθεσιν ἀνευφημήσωμεν, ὡς καθαιρέτας τοῦ ἐχθροῦ καὶ στύλους τῆς εὐσεβείας· Θύρσον καὶ Φιλήμονα καὶ στερρὸν Ἀπολλώνιον, Ἀρριανόν Καλλίνικον καὶ τὸν ἔνδοξον Λεύκιον· αὐτοὶ γὰρ οὐρανίων χαρίτων κόσμῳ πυρσεύουσι τὴν αἴγλην.

Διαβάστε επίσης:  Το ζωντανό παράδειγμα λέει περισσότερα από τα λόγια