Εργασιακά: Το «καυτό μενού» της διαπραγμάτευσης

35

Η επιστροφή των εκπροσώπων των θεσμών στην Ελλάδα, σηματοδοτεί παράλληλα και την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τις όποιες αλλαγές στην αγορά εργασίας. Η ελληνική πλευρά έχει εστιάσει την προσπάθειά της στο να πετύχει επαναφορά ισχύος των συλλογικών συμβάσεων, ώστε να δοθεί «ανάσα» στους μισθούς, που είναι καθηλωμένοι λόγω επέκτασης των ατομικών συμβάσεων εργασίας.

Πιο αναλυτικά, οι διαπραγματεύσεις έχουν οριοθετηθεί στα εξής σημεία:

Κατώτατος μισθός

Οι θεσμοί ζητούν οι κατώτατες αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα να συνεχίσουν να καθορίζονται από την εκάστοτε κυβέρνηση και όχι από τους κοινωνικούς εταίρους. Επίσης, θέλουν να καταργηθούν οι τριετίες και τα επιδόματα, που προστίθενται στον κατώτατο μισθό, επιδιώκοντας έτσι μια ακόμα, έμμεση, περικοπή. Η κυβέρνηση έχει στο επίκεντρο της επιχειρηματολογίας της, την ανάγκη για να επανέλθει ο κατώτατος μισθός στους κοινωνικούς εταίρους. Όμως ξεχωριστό αντικείμενο διαπραγμάτευσης αναμένεται να αποτελέσει ο «υπο – κατώτατος» μισθός που πρότεινε η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, που αν εφαρμοστεί θα δημιουργήσει ξανά διαφορετικές κατηγορίες εργαζομένων. Πάντως, φαίνεται ότι ο κατώτατος μισθός για τους νέους (511 ευρώ μικτά), τείνει προς μετατροπή.

Συμβάσεις εργασίας

Οι θεσμοί επιμένουν να ζητούν να υπερισχύουν οι επιχειρησιακές και οι ατομικές συμβάσεις εργασίας. Η ελληνική πλευρά επιθυμεί να στηρίξει τόσο τις κλαδικές όσο και την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Στόχος είναι να υπάρχουν στο εξής ενιαίοι κανόνες για τις επιχειρήσεις ενός κλάδου και να αποτραπούν φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού. Ζητούμενο της διαπραγμάτευσης αναμένεται να είναι το σκέλος της επεκτασιμότητας μιας σύμβασης στο σύνολο ενός κλάδου, αφού διαφορετικά η υπογραφή της θα αποτελεί «κενό γράμμα».

Ομαδικές απολύσεις

Οι δανειστές επιμένουν να ζητούν αύξηση ή ακόμα χειρότερα απελευθέρωση του ορίου που ισχύει σήμερα για τις ομαδικές απολύσεις. Ουσιαστικά ζητούν να αρθεί το δικαίωμα που έχει σήμερα ο εκάστοτε υπουργός Εργασίας για να εγκρίνει τα σχέδια ομαδικών απολύσεων που υποβάλλονται. Η ελληνική πλευρά επιδιώκει να υποβαθμίσει το θέμα, αφού οι ομαδικές απολύσεις αφορούν μόνο το 5% των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Το υπόλοιπο 95% αφορά επιχειρήσεις με λιγότερους από 20 εργαζόμενους, άρα δεν τίθεται θέμα ισχύος των όρων που διέπουν το καθεστώς των ομαδικών απολύσεων… Σε κάθε περίπτωση η διαπραγμάτευση για το συγκεκριμένο θέμα, θα λάβει υπόψη και την όποια απόφαση του αρμόδιου Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το ζήτημα, που δεν αναμένεται πριν από τα τέλη του τρέχοντος μήνα ή τις αρχές του επόμενου.

Συνδικαλιστικός νόμος

Οι δανειστές επιμένουν να αλλάξει ο τρόπος λήψης αποφάσεων για την προκήρυξη απεργιών. Ζητούν στο εξής οι αποφάσεις να λαμβάνονται όχι από το ΔΣ ενός κλάδου, αλλά από την πλειοψηφία των μελών του. Επίσης, φέρνουν στο προσκήνιο το ζήτημα της χρήσης του θεσμού του lock – out (ανταπεργία). Το υπουργείο Εργασίας εμφανίζεται διατεθειμένο να υπερασπιστεί το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα για τα συνδικάτα. Όμως μετά τη λήξη της διαπραγμάτευσης, δείχνει έτοιμο να προχωρήσει σε σαρωτικές αλλαγές που αφορούν την χρηματοδότηση των συνδικάτων.