Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας!

116
άχρηστη πληροφορία, ψάρια, πτερύγια, ουρά,

Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας!

Τα ψάρια μπορούν να γευτούν το ίδιο καλά με τα πτερύγια και την ουρά τους,

όσο και με το στόμα τους!

Διαβάστε επίσης:  Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας!