Πέμπτη, 18 Ιουλίου, 2024
34.1 C
Athens

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 21 Νοεμβρίου 2021 – Εισόδια της Θεοτόκου


ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι/ 38 – 42 – 38 Εγένετο δέ εν τώ πορεύεσθαι αυτούς καί αυτός εισήλθεν εις κώμην τινά. γυνή δέ τις ονόματι Μάρθα υπεδέξατο αυτόν εις τόν οίκον αυτής.
39 καί τήδε ήν αδελφή καλουμένη Μαρία, ή καί παρακαθίσασα παρά τούς πόδας τού Ιησού ήκουε τόν λόγον αυτού.

40 η δέ Μάρθα περιεσπάτο περί πολλήν διακονίαν επιστάσα δέ είπε Κύριε, ου μέλει σοι ότι η αδελφή μου μόνην με κατέλιπε διακονείν; ειπέ ούν αυτή ίνα μοι συναντιλάβηται.

41 αποκριθείς δέ είπεν αυτή ο Ιησούς Μάρθα Μάρθα, μεριμνάς καί τυρβάζη περί πολλά

42 ενός δέ εστι χρεία Μαρία δέ τήν αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ήτις ουκ αφαιρεθήσεται απ αυτής.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΑ/ 27 – 28

27 Εγένετο δέ εν τώ λέγειν αυτόν ταύτα επάρασά τις γυνή φωνήν εκ τού όχλου είπεν αυτώ Μακαρία η κοιλία η βαστάσασά σε καί μαστοί ούς εθήλασας.

28 αυτός δέ είπε Μενούνγε μακάριοι οι ακούοντες τόν λόγον τού Θεού καί φυλάσσοντες αυτόν.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι/ 38 – 42

38 Ενώ δέ οι μαθηταί καί οι ακολουθούντες τόν Ιησούν επήγαιναν έχοντες κατεύθυνσιν τήν Ιερουσαλήμ, συνέβη νά έμβη ο Ιησούς εις κάποιο χωρίον καί μία γυναίκα, πού ωνομάζετο Μάρθα, τόν υπεδέχθη εις τό σπίτι της.

39 Καί είχεν αυτή αδελφήν, πού ελέγετο Μαρία, η οποία όχι μόνον υπεδέχθη τόν Ιησούν ως η Μάρθα, αλλά καί εκάθησε κοντά εις τούς πόδας του ως ταπεινή μαθήτρια καί ήκουε μέ προσοχήν απερίσπαστον τήν διδασκαλίαν του.

40 Η δέ Μάρθα ήταν απασχολημένη καί πνιγμένη εις πολλήν εργασίαν, φροντίζουσα νά ετοιμάση τό φαγητόν καί νά περιποιηθή τόν Διδάσκαλον. Αφού δέ εστάθη πλησίον τού Χριστού, είπε Κύριε, δέν σέ μέλει, πού η αδελφή μου μέ αφήκε μοναχήν νά υπηρετώ καί νά ετοιμάζω τό τραπέζι; Πές της λοιπόν νά μέ βοηθήση.

41 Απεκρίθη δέ ο Ιησούς καί τής είπε Μάρθα, Μάρθα, ασχολείται η διάνοιά σου από ανησύχους φροντίδας καί κουράζεται τό σώμα σου διά νά προετοιμάσης πολλά.

42 Ένα δέ είναι χρήσιμον καί αναγκαίον, η ακρόασις τής διδασκαλίας μου, πού είναι τροφή πνευματική, αναγκαία διά τήν ψυχήν. Η Μαρία δέ εξέλεξε τήν καλήν καί ωφέλιμον μερίδα, η οποία δέν θά τής αφαιρεθή ποτέ. Διότι αι ωφέλειαι τής μερίδος αυτής τού πνευματικού φαγητού δέν είναι προσωριναί καί φθαρταί, άλλα πνευματικαί καί αιώνιοι.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΑ/ 27 – 28

27 Ενώ δέ ο Ιησούς έλεγε ταύτα, κάποια γυναίκα από τό πλήθος, ενθουσιασθείσα από τήν διδασκαλίαν του, έβγαλε φωνήν μεγάλην καί είπε Μακαρία η κοιλία, πού σέ εβάστασε, καί οι μαστοί τούς οποίους εθήλασες. Μακαρία δηλαδή η μητέρα, πού σέ εγέννησε καί σέ έθρεψεν.

28 Αυτός δέ είπεν Αληθώς, μακαρία είναι η μητέρα μου αλλά μή λησμονείτε, ότι μακάριοι κυρίως είναι εκείνοι, πού ακούουν τόν λόγον τού Θεού καί φυλάσσουν αυτόν. Εις τρόπον ώστε καί αυτή, πού μέ εγέννησε καί μέ εθήλασεν, ηξιώθη τής τιμής αυτής, διότι εφύλαξε πάντοτε τόν λόγον τού Θεού.

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

Αυτή την προσευχή είπε η Αγία Μαρίνα πριν τον αποκεφαλισμό της

Προσευχή – Αγία Μαρίνα: «Αναρχε, αθάνατε άχρονε, ακατάληπτε και ανεξιχνίαστε Κύριε, Θεέ των όλων και Δημιουργέ πάσης Κτίσεως, προνοητά και Σωτήρ όλων, όπου εις...

Ένας μοναχός φύτεψε μια ελιά και άρχισε να προσεύχεται

-Ένας μοναχός φύτεψε μια ελιά και άρχισε να προσεύχεται λέγοντας …: – Κύριε, στείλε μου βροχή… Και ο Κύριος έστειλε βροχή στη γη. Το δέντρο ήταν κορεσμένο...

Μη φεύγεις πριν τελειώσει η Θεία Λειτουργία

Μέσα στο Ναό, στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας επιτυγχάνεται η συνεχής διάθεση για προσευχή και ο σύνδεσμος της ενότητας, δίνει μεγάλη δύναμη στην προσευχή....

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 14 Ιουλίου 2024 

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ε´ 14 – 19 – 14 Υμείς εστε το φως του κόσμου. ου δύναται πόλις κρυβήναι επάνω όρους κειμένη· 15 ουδέ...

Η ζωή του οσίου Παΐσίου στην Κόνιτσα: Από παιδάκι έως μοναχός στη Μονή Στομίου

Ο Όσιος Παΐσιος, η μνήμη του οποίου εορτάζεται στις 12 Ιουλίου, από τα παιδικά του χρόνια είχε το Θεό σύμμαχο, οδηγό και εμπνευστή του. Για...

Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης – Γιορτή σήμερα 12 Ιουλίου

Τη μνήμη του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου τιμά σήμερα, 12 Ιουλίου, η Εκκλησία μας. Ο Όσιος πατήρ Παΐσιος ο Αγιορείτης γεννήθηκε από ευλαβείς γονείς,...

Πως ο άνδρας πρέπει να στέκεται στην γυναίκα

-”Ο άνδρας πρέπει να θυμάται ότι η γυναίκα του είναι αυτή,την οποία εμπιστεύθηκε ο Θεός στα χέρια του. Η γυναίκα του είναι μία ψυχή που...

Βρείτε μας

7,826ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,245ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 14 Ιουλίου 2024 

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ε´ 14 – 19 – 14 Υμείς εστε το φως του...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 9 Ιουνίου 2024

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Θ´ 1 – 38 – 1 Και παράγων είδεν άνθρωπον τυφλόν εκ...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 26 Μαΐου 2024

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ε´ 1 – 15 – 1 Μετά ταύτα ην η εορτή των...

Ευαγγέλιο Κυριακής των Μυροφόρων 19 Μαΐου 2024

Ευαγγέλιο Κυριακής, Κατά Μάρκο ΙΕ'(15) 43-47 ἐλθὼν ᾿Ιωσὴφ ὁ ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας, εὐσχήμων βουλευτής, ὃς καὶ...