Σάββατο, 28 Ιανουαρίου, 2023
10.7 C
Athens

Ετικέτα: Κυριακής

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 22 Ιανουαρίου 2023 – Άγιος Τιμόθεος ο...

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ιθ/ 1 – 10 – 1 και εισελθών διήρχετο την Ιεριχώ 2 και ιδού ανήρ ονόματι καλούμενος Ζακχαίος, και αυτός ην...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 15 Ιανουαρίου 2023 – Άγιος Γεράσιμος ο...

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ιζ/ 12 – 19 – 12 και εισερχομένου αυτού εις τινα κώμην απήντησαν αυτώ δέκα λεπροί άνδρες, οι έστησαν πόρρωθεν, 13 και...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 8 Ιανουαρίου 2023 – Όσιος Γεώργιος ο...

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Δ/ 12 – 17 – 12 Ακούσας δε ότι Ιωάννης παρεδόθη ανεχώρησεν εις την Γαλιλαίαν. 13 και καταλιπών την Ναζαρέτ ελθών κατώκησεν...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 1 Ιανουαρίου 2023 – Άγιος Βασίλειος ο...

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Β/ 20 – 21 – 20 και υπέστρεψαν οι ποιμένες δοξάζοντες και αινούντες τον Θεόν επί πάσιν οις ήκουσαν και είδον καθώς...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 18 Δεκεμβρίου 2022 – Άγιος Σεβαστιανός

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ α/ 1 – 25 – 1 Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού, υιού δαυιδ, υιού Αβραάμ. 2 Αβραάμ εγέννησεν τον Ισαάκ, Ισαάκ δε...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 4 Δεκεμβρίου 2022 – Αγία Βαρβάρα η...

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ιγ/ 10 – 17 – 10 ην δε διδάσκων εν μια των συναγωγών εν τοις σάββασι. 11 και ιδού γυνή ην πνεύμα...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 27 Νοεμβρίου 2022 – Άγιος Ιάκωβος ο...

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ/ 18 – 27 – 18 Καί επηρώτησέ τις αυτόν άρχων λέγων Διδάσκαλε αγαθέ, τί ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω;19 είπε δέ...

Ευαγγέλιο Κυριακής και Απόστολος Κυριακής 20 Νοεμβρίου 2022

Ευαγγέλιο και Απόστολος της Κυριακής 20 Νοεμβρίου 2022. Κυριακή Θ Λουκά. Προεόρτια Εισοδίων της Θεοτόκου. Γιορτή σήμερα: Άγιος Γρηγόριος Δεκαπολίτης. Κατά Ματθαίο - Εωθινό...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 30 Οκτωβρίου 2022 – Άγιοι Ζηνόβιος και...

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι/ 19 – 31 – 19 Άνθρωπος δέ τις ήν πλούσιος, καί ενεδιδύσκετο πορφύραν καί βύσσον ευφραινόμενος καθ ημέραν λαμπρώς.20 πτωχός...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής, 23 Οκτωβρίου (ΣΤ’ ΛΟΥΚΑ)

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής, 23 Οκτωβρίου ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (Λουκ. η’ 27-39) Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντι τῷ ᾿Ιησοῦ εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν, ὑπήντησεν αὐτῷ ἀνήρ τις...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 16 Οκτωβρίου 2022 – Άγιος Λογγίνος ο...

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Η/ 5 – 15 – 5 Εξήλθεν ο σπείρων τού σπείραι τόν σπόρον αυτού. καί εν τώ σπείρειν αυτόν ό μέν...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 9 Οκτωβρίου 2022 – Άγιος Ιάκωβος του...

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ζ/ 11 – 16 – 11 Καί εγένετο εν τώ εξής επορεύετο εις πόλιν καλουμένην Ναίν καί συνεπορεύοντο αυτώ οι μαθηταί...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 2 Οκτωβρίου 2022 – Άγιος Κυπριανός και...

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ / 31 – 36 – 31 καί καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι, καί υμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως.32 καί ει...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 25 Σεπτεμβρίου 2022 – Οσία Ευφροσύνη

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ε/ 1 – 11 – 1 Εγένετο δέ εν τώ τόν όχλον επικείσθαι αυτώ τού ακούειν τόν λόγον τού Θεού καί...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 18 Σεπτεμβρίου 2022 – Αγία Αριάδνη

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Η/ 34 – 38 – 34 Καί προσκαλεσάμενος τόν όχλον σύν τοίς μαθηταίς αυτού είπεν αυτοίς Όστις θέλει οπίσω μου ακολουθείν,...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 11 Σεπτεμβρίου 2022 – Άγιος Ευφρόσυνος ο...

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Γ/ 13 – 17 – 13 καί ουδείς αναβέβηκεν εις τόν ουρανόν ει μή ο εκ τού ουρανού καταβάς, ο υιός...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 28 Αυγούστου 2022 – Όσιος Μωυσής ο...

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΗ/ 23 – 35 – 23 Διά τούτο ωμοιώθη η βασιλεία τών ουρανών ανθρώπω βασιλεί ός ηθέλησεν συνάραι λόγον μετά τών...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 21 Αυγούστου 2022 – Άγιος Θαδδαίος ο...

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΖ/ 14 – 23 – 14 Καί ελθόντων αυτών πρός τόν όχλον προσήλθεν αυτώ άνθρωπος γονυπετών αυτόν καί λέγων…15 Κύριε, ελέησόν...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 14 Αυγούστου 2022 – Προφήτης Μιχαίας

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΔ/ 22 – 34 – 22 Καί ευθέως ηνάγκασεν ο Ιησούς τούς μαθητάς αυτού εμβήναι εις τό πλοίον καί προάγειν αυτόν...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 7 Αυγούστου 2022 – Άγιος Δομέτιος ο...

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΔ/ 14 – 22 – 14 Καί εξελθών είδε πολύν όχλον, καί εσπλαγχνίσθη επ αυτοίς καί εθεράπευσε τούς αρρώστους αυτών.15 οψίας...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 31 Ιουλίου 2022 – Όσιος Ευδόκιμος ο...

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Θ/ 27 – 35 – 27 Καί παράγοντι εκείθεν τώ Ιησού ηκολούθησαν αυτώ δύο τυφλοί κράζοντες καί λέγοντες Ελέησον ημάς, υιέ...

Ευαγγέλιο Κυριακής 24 Ιουλίου 2022 – Αγία Χριστίνα

Το Ευαγγέλιο Κυριακής 24 Ιουλίου 2022. Κυριακής ΣΤ Ματθαίου. Εορτή της Ορθοδοξίας: Η Αγία Χριστίνα η Μεγαλομάρτυς. Ο Άγιος Αθηναγόρας ο Απολογητής και Αθηναίος....

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 10 Ιουλίου 2022 – Άγιοι Σαράντα Πέντε...

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Η/ 5 – 13 – 5 Εισελθόντι δέ αυτώ εις Καπερναούμ προσήλθεν αυτώ εκατόνταρχος παρακαλών αυτόν καί λέγων …6 Κύριε, ο...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 3 Ιουλίου 2022 – Άγιος Υάκινθος ο...

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ / 22 – 33 – 22 Ο λύχνος τού σώματός εστιν ο οφθαλμός. εάν ούν ο οφθαλμός σου απλούς ή, όλον...

Βρείτε μας

7,826ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,248ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη